Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Beesel 2023’

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. Gemeente Beesel – Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Beesel 2023’

bestemmingsplan Raadhuisplein Reuver Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Reuver

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied Beesel 2023. Het geldende bestemmingsplan voor het plangebied Buitengebied Beesel wordt hoofdzakelijk gevormd door de bestemmingsplannen Buitengebied Beesel (2013) en Veegplan Buitengebied gemeente Beesel (2017). Sindsdien hebben er zich wijzigingen binnen dit plangebied voorgedaan waardoor een update van het bestemmingsplan wenselijk is om opnieuw over een actueel bestemmingsplan voor het buitengebied te beschikken. In het ontwerpbestemmingsplan is een overzicht met alle wijzigingen opgenomen in het onderdeel Bijlagen bij de Toelichting. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.Buitengebied2023-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK te Reuver. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. T. van Loon, Team Ruimtelijke ontwikkeling, via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077 – 474 92 92. Reuver, 13 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.