Gemeente Beesel - Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Parallelweg 10 Reuver’

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 09-02-2024

  1. Bekendmakingen beesel
  2. Gemeente Beesel – Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Parallelweg 10 Reuver’

bestemmingsplan Parallelweg Reuver Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Reuver

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 januari 2024 het bestemmingsplan ‘Parallelweg 10 Reuver’ heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 8 februari 2024 voor eenieder gedurende 6 weken (dit is tot en met woensdag 20 maart 2024) ter inzage bij de Klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het plan heeft betrekking op de kadastrale percelen K1732 en K1733, en maakt het gebruik als verzinkerij mogelijk. Verder wordt de functieaanduiding ‘detailhandel volumineus’ verwijderd. Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPParallelweg10-VA01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > Vastgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. Peeters van de afdeling Ruimtelijke Ordening, via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077 – 474 92 92 Reuver, 7 februari 2024

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.