Gemeente Beesel – Verleende omgevingsvergunning KRW-maatregel Geul Rijkelse Bemden te Beesel

Bekendmaking voor natuurbeschermingsvergunning in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 07-03-2024

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. Gemeente Beesel – Verleende omgevingsvergunning KRW-maatregel Geul Rijkelse Bemden te Beesel

natuurbeschermingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op 28 februari 2024 is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraten-generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Milieu), Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht de omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voor de realisatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregel Geul Rijkelse Bemden op de percelen kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie G, nrs. 3272, 3362, 3364, 3369, 3370, 3371, 3399, 3400, 3401, 3410, 3416 en 3463, te Beesel, plaatselijk bekend rechter Maasoever nabij de Drakenweg te Beesel. Inzage en inwerkingtreding De verleende omgevingsvergunning ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage aan de klantenbalie van het gemeentehuis in Reuver. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. van Loon, Team Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Beesel, 077 – 474 92 92. De verleende omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de zevende week (11 april 2024) na de dag waarop zij is bekendgemaakt. Bekendmaking heeft in dit geval plaatsgevonden door de verzending van het besluit. Bezwaarclausule Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt. Voorlopige voorziening bezwaar Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen. Reuver, 6 maart 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.