GEMEENTEBLADGemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Solberg, Beesel’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Beesel – Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Solberg, Beesel’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie gedurende 6 weken (tot en met woensdag 31 januari 2024) voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Solberg, Beesel’ ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een woongebied in het verlengde van de Juffrouw Hensenlaan en aansluitend op de Sint Antoniusstraat te Beesel. Het ontwerpbestemmingsplan maakt maximaal 27 grondgebonden woningen voor verschillende doelgroepen mogelijk, inclusief landschappelijke inpassing en de inrichting van de openbare ruimte.Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPKleineSolberg-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding.Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK te Reuver. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. S. Driessen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077 – 474 92 92.Reuver, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.