GEMEENTEBLADGemeente Beesel - Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning voor grondgebonden zonnepaneleninstallatie achter Nieuwstraat 19 te Beesel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 18-01-2024

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Beesel – Bekendmaking tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning voor grondgebonden zonnepaneleninstallatie achter Nieuwstraat 19 te Beesel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Nieuwstraat Beesel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 18 januari 2024 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken (tot en met 28 februari 2024) voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor het plaatsen van een grondgebonden zonnepaneleninstallatie op het kadastrale perceel gemeente Beesel, sectie O, nr. 301 (achter het perceel Nieuwstraat 19). De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken maken wij digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVNieuwstraat19-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding.Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon, team Afval en Duurzaamheid, afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077-474 92 92. Beesel, 17 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.