STAATSCOURANTOntwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen beesel
  2. STAATSCOURANTOntwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend, dat met ingang van 4 april 2013 in het gemeentehuis van Beesel bij de klantenbalie gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerp – bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel’. De directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de actualisatie van het vigerende bestemmingsplan buitengebied uit 1999. Het nieuwe bestemmingsplan omvat nagenoeg het volledige buitengebied van de gemeente Beesel met uitzondering van de kernen Beesel, Reuver, het beschermd dorpsgezicht Ronckenstein, de bedrijventerreinen en Drakenrijk. Het plan kan eveneens digitaal worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.beesel.nl (>Home>Inwoners>Bouwen en wonen>Bestemmingsplannen). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Beesel, Postbus 4750, 5953ZK Reuver. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer H. Engelen van de afdeling Grondgebied, via telefoonnummer 077-4749292.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.