Gemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Beuckelen 2’.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen beesel
  2. Gemeente Beesel – Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Beuckelen 2’.

bestemmingsplan De Beuckelen Reuver Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Reuver

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie gedurende 6 weken (tot en met woensdag 31 januari 2024) voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘De Beuckelen 2’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een paardenhouderij en paardenfokkerij door middel van het renoveren van twee asbesthoudende stallen tot één paardenstal op de locatie aan De Beuckelen 2 te Reuver. Ook wordt het mogelijk om in de nieuw op te richten stal twee longstay-appartementen voor grooms en/of stagaires bij de paardenhouderij te realiseren. Hier zijn ook voorwaarden aan verbonden. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPDeBeuckelen2-ON01en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK te Reuver. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr S. Peeters van de afdeling Ruimtelijke Ordening, via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077 – 474 92 92. Reuver, 20 december 2023

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.