Kennisgeving besluit Ruttencampstraat 25, 5954 GA Beesel

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 27-1-2024

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. Kennisgeving besluit Ruttencampstraat 25, 5954 GA Beesel

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het bouwen van en levensloopbestendige woning met de aanleg van een in-uitrit Locatie: Ruttencampstraat 25 ( nw. huisnummer), 5954 GA Beesel Datum besluit: 24 januari 2024 Kenmerk: Z2023-00000440 Het besluit gaat over de activiteit(en): •het bouwen van een bouwwerk •handelen in strijd met de ruimtelijke regels •het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077 -474 92 92. Niet eens met het besluit? Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift schrijft u tegen welke beslissing u beroep aantekent en waarom. Denkt u eraan dat u het beroepschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. Als het kan ook een kopie van de beslissing meesturen. Het beroepschrift stuurt u naar rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U heeft zes weken om het beroepschrift in te dienen. De uiterste datum is zes weken plus één dag na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Als u beroep instelt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo’n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond In beroep gaan en een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten. Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.